Tag Archives: Tortellà

Streaks a Tortellà

20 nov.

streaks

Straks a Tortellà, el divendres 21 de novembre… paranormal, metàl·lic i empordanès… algú dóna més? 🙂

%d bloggers like this: