Tag Archives: Joan de la Creu Godoy Tomás

Joan de la Creu Godoy Tomás

18 jul.

2000931

Joan de la Creu Godoy Tomás (Figueres, 1957) llicenciat en l’Especialitat de Musicologia per l’UAB i Professor Superior de Guitarra pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona.

L’any 1981 va ser cofundador de l’escola de música La Flauta Màgica de Figueres. Des de 1996 s’incorpora com a professor de l’UDG a la Facultat d’Educació i Psicologia amb activitats relacionades amb la formació de mestres i projectes de recerca i innovació educativa i de folklore i música popular. Membre del Grup d’Investigació Consolidad Patrimoni i Educació Artística de l’UDG i del MUTPIRER de l’UB.

El curs acadèmic 1997-98 fundà el Cor de la Universitat de Girona del qual encara n’és el director. Amb aquest Cor han cantat a Pisa, Bolonya, Vigo, Tarragona, Granada, entre d’altres llocs. Ha enregistrat un CD a l’any 2003 titulat Cinc anys cantant a Cor i l’any 2008 un altre integrament del concert del desè aniversari a la sala simfònica de l’auditori de Girona.

Ha dirigit la Coral Gaudeamus de Figueres (1994-2002) que es va convertir el la Polifònica de Figueres i amb els que va enregistrar l’any 1998 un CD amb la música original del Pastorets de Figueres. Va dirigir l’enregistrament del CD Del gregorià als Beatles (2000).

Ha publicat sobre musicologia a revistes especialitzades com Música y Educación i Caramella.

La meva recerca està lligada, des dels seus inicis, a la didàctica i més concretament a l’educació musical. Fonamentalment, la didàctica té com a objecte d’estudi els processos d’ensenyament-aprenentatge. No la podem considerar, per tant, al marge dels factors psicològics i sociològics que hi puguin intervenir. La finalitat de fer recerca en aquest àmbit és, en primer lloc, millorar aquests processos i, en segon, buscar els camins més efectius i planers que puguin conduir a una bona pràctica docent.
Les didàctiques específiques i, en concret, la didàctica de la música necessita construir teories pròpies que fonamentin la seva intervenció docent basant-se en els elements propis i concrets. Aquests elements són els que tenen relació amb els blocs de:
·       cançó i veu
·       audició musical
·       educació de l’oïda
·       llenguatge musical
·       moviment i dansa
Jo m’he centrat, bàsicament, en els dos primers d’aquests elements, tenint ben presents les seves connexions amb d’altres coneixements i disciplines
El primer, cançó i veu, perquè, com a elements primaris de transmissió i comunicació, són font inesgotable de recursos musicals. A través de la recerca de les cançons tradicionals i populars, que duc a terme, persegueixo dos objectius principals:
a)     utilitzar-les com a vehicle de transmissió de coneixement, no sols musical, sinó també cultural i social;
b)     Ampliar i explorar el repertori i les fonts, del patrimoni oral i escrit de la cançó popular, per millorar la seva didàctica dins l’educació musical.
El segon element té relació amb l’audició musical. Sempre m’ha interessat estudiar el procés de receptivitat activa, és a dir, que el fet d’escoltar una música vagi més enllà d’un procés passiu i estàtic. Això passa per estudiar-la, analitzar-la i aplicar una didàctica d’una forma plenament activa, recíproca (feed-back) i creativa. Aquest canvi en el procediment —passiu vs actiu—­ es dóna tant per la conversió del so en imatges mentals, com pels forts processaments cognitius mentre dura l’escolta. En el primer cas, amb la finalitat de concretar allò abstracte, i en el segon, per entendre i ordenar allò que s’escolta.
La unió d’aquests dos camins de recerca va tenir un punt culminant amb la lectura de la tesi doctoral, defensada el 2003 amb el títol:L’audició musical a l’escola primària: una aportació a la seva didàctica.  En aquest treball d’investigació, s’analitzava el influx, en els nens, de les audicions de músiques acadèmiques basades en cançons tradicionals.
Encara segueixo motivat per seguir ‘el llarg camí d’aquesta recerca’.

Fonts: Diccionari biogràfic de l’Alt Empordà, Inés Padrosa, 2009 i http://www.udg.edu/tabid/16376/language/ca-ES/default.aspx

%d bloggers like this: